Under 2021 bedrevs projektet Glittra med gråa hår: stärkt psykisk hälsa hos äldre hbtqi-personer, finansierat av Folkhälsomyndigheten, inom RFSL Stockholm. Detta resulterade bland annat i skriften ”Queer äldreomsorg? Att möta äldre lhbtq-personer inom vård och omsorg.”

Skriften riktar sig till alla som möter äldre personer i sitt arbete. Den ger kunskap om hur lhbtq-historien sett ut och en inblick i hur äldreomsorgen organiseras. Den ger också en överblick av forskningsläget om lhbtq-åldrande, och tar bland annat upp hälsa, sociala nätverk, demens och sexualitet. Här får du också möta röster från olika personer som delar sina erfarenheter från äldreomsorgen och att åldras som lhbtq-person. I slutet finns mer praktiska tips och diskussionsfrågor som kan användas som underlag för diskussion.

Vill du ha ett ex eller vet någon verksamhet som skulle vilja ha skriften? Maila i så fall din postadress till sofie@stockholm.rfsl.se för att beställa ett gratis ex.

Skriften finns även som pdf att ladda ner: