FRIDA SANDEGÅRD, ny förbundsordförande

Frida är 34 år och bor med partner och hund i Stockholm. Till vardags arbetar Frida som projektledare på Myndigheten för ungdomsfrågor och civilsamhället (MUCF).

Frida har de senaste 11 åren utbildat om tvåkönsnormer, maskulinitetsideal och sexualupplysning för bland andra RFSL Ungdom och MUCF. Utöver det har Frida arbetat för RFSU, Rädda Barnen och ett flertal olika kulturinstitutioner. Frida har där drivit lokal organisering, varit personalansvarig och hanterat budgetarbetet. Frida har också skrivit metodmaterial och rapporter för både myndigheter och ideella aktörer kring transfrågor, unga hbtq-personers villkor och normkritisk gestaltning.

I förbundsstyrelsen vill Frida arbeta med frågor som rör stärkt hälsa hos hbtq-personer och ökade kunskaper om hbtq-personers livsvillkor. Dessutom vill Frida arbeta för att RFSL ska fortsätta vara en aktuell medlemsorganisation och en stabil politisk aktör. Frida anser att RFSL bör ha en självklar roll i en bred folkrörelse som skapar trygghet och frihet där var och en har möjlighet att utvecklas som människa utan att riskera hot eller begränsningar i livet. Frida vill att RFSL fortsätter bedriva en professionell utbildningsverksamhet så att alla arbetsplatser, vårdinstanser, fritidsaktiviteter och idrottsarrangemang har ett hbtq-kompetent bemötande. Ett annat viktigt fokus för RFSL är, enligt Frida, att arbeta för att korta köerna inom transvården. Frida vill också verka för tryggare processer för asylsökande, både genom kompetenshöjning till biträden och tolkar och genom fler trygga boenden för hbtq-personer.

Fotograf-Andreas-Paulsson-7763-684x1024.jpg