MAGNUS KOLSJÖ

Magnus är 44 år och förlovad med Simon som han bor tillsammans med i Kallhäll norr om Stockholm. Magnus har suttit i förbundsstyrelsen i två år. De kommande åren vill han arbeta med RFSL:s påverkansarbete, internationella frågor, frågor om asyl och migration, stödet till RFSL:s avdelningar samt arbeta för att förbättra möjligheten för hbtq-personer att vara aktiva i idrottsliv, ideella organisationer och religiösa samfund. Magnus arbetar idag som utredare på Fackförbundet ST och har tidigare arbetat i riksdagen och Finansdepartementet för Kristdemokraterna. Han har även varit vice distriktsordförande för Kristdemokraterna i Stockholms län.

kolsjocc88-magnus-2-300x200.jpg