Engagera dig

RFSL Stockholm är en medlemsorganisation vars verksamhet delvis drivs av ideellt engagemang. Det finns flera olika sätt att engagera sig inom RFSL Stockholm.
Du kan till exempel vara medlem, volontär, givare eller besökare.