RFSL Stockholms styrelse kallar föreningens medlemmar till extrainsatt årsmöte.

Plats: RFSL Stockholms lokaler, Sveavägen 59, plan 1
Tid: Söndag 11:e september kl. 12:00

Med vänlig hälsning,
Styrelsen


 

Dagordning för extrainsatt årsmöte 2016-09-11

 1. Årsmötets öppnande
 2. Fastställande av dagordning
 3. Fråga om årsmötet är stadgeenligt utlyst
 4. Val av årsmötespresidium
  • Mötesordförande
  • Mötessekreterare
  • Val av protokolljusterare
  • Val av rösträknare
 5. Fastställande av dagordningen
 6. Val av ledamöter
 7. Val av suppleanter
 8. Val av kompletterande ledamöter till valberedningen
 9. Övriga frågor (ej beslutsfrågor)
 10. Mötets avslutande

Valberedningens förslag till punkt 6 och 7.