Hivpositiva män som har sex med andra män löper betydligt högre risk att drabbas av analcancer än övriga befolkningen. Trots att Stockholm står för en stor majoritet av nya sjukdomsfall har SKL föreslagit att centralisera kirurgi och behandling till andra delar av landet. Förslaget riskerar att drabba en redan riskutsatt grupp cancerpatienter hårt.

Med anledning av detta har flera organisationer  (bla Hiv-Sverige, RFSU, RFSL, RFSL Stockholm och Noaks Ark) och läkare undertecknat en debattartikel i dagens samhälle.

Du hittar hela artikeln här;

http://www.dagenssamhalle.se/debatt/nyckfull-byrakrati-drabbar-utsatta-cancerpatienter-25162