RFSL Ungdom gör en kort webbundersökning om att fråga efter pronomen i vårdsammanhang.

Syftet med undersökningen är att ge vårdgivare/vårdpersonal ökad kunskap om hur de kan ge ett bra bemötande till alla vårdtagare/patienter.

Undersökningen behöver inte ta lång tid att besvara – uppskattningsvis mellan en och fem minuter – och riktar sig till så många som möjligt: oavsett könsidentitet och könsuttryck, transpersoner och cispersoner, oavsett sexuell och romantisk läggning och oavsett ålder. Hjälp oss gärna att sprida länken så att vi kan få många svar!

https://www.webropolsurveys.com/Answer/SurveyParticipation.aspx?SDID=Swe1098377&SID=d6d15569-4f64-4e56-a012-25e53ff7f0de&dy=525607259