RFSL Stockholm och Sexperterna öppnar kuratorsmottagning för personer i queercommunityt med erfarenheter av chemsex – användning av droger i sexuellt syfte. För rådgivning eller tidsbokning maila kurator@rfslstockholm.se eller läs mer på sexperterna.org/chemsex