Under våren 2013 kommer RFSL Stockholm genomföra en förstudie fininsierad av Arvsfonden. Förstudiens syfte är att grundligt undersöka hur hbtq-personer med erfarenheter av olika funktionsnedsättningar upplever möjligheten att ta plats i hbtq-communityt i allmänhet och i RFSL Stockholms verksamheter i synnerhet. Vi kommer intervjua 10 hbtq-personer med erfarenheter av olika funktionsnedsättningar.  Vi kommer även att genomföra en större enkätundersökning riktad mot verksamheter som arbetar för personer med funktionsnedsättningar. Syftet är att undersöka hur deras hbtq-kunskap är och hur man arbetar med frågor kring kön, identitet, sexulaitet och normer. Utifrån dessa berättelser och information kommer vi få sammanställa en större rapport som kommer presenteras i början av sommaren. Tanken är att resultaten ska stå till grund för en ny ansökan hos Arvsfonden för ett nytt större projekt där målgruppen kommer vara hbtq-personer med erfarenheter av olika funktionsnedsättningar.

Ansvarig för funkisrapporten är Lisa Ericson, hör gärna av dig om du har några frågor, önskemål eller idéer kring projektet.  

lisa.ericson@stockholm.rfsl.se