Gamla hjältars pris 2017.jpg

George Svéd tilldelas Gamla hjältars pris med motiveringen:

För att han under sin karriär inom såväl föreningslivet som i statliga myndigheter såsom HomO och Folkhälsomyndigheten oförtrutet arbetat för hbtq-personers rättigheter. 

Hans insatser har haft påtaglig inverkan för personer inom communityt.