Nu börjar det riktigt närma sig, RFSL Stockholms årsmöte den 15 mars klockan 15:00. Ett tillfälle där du som är medlem i RFSL Stockholm är med och formar hur föreningens år kommer att se ut!

I enlighet med föreningens stadgar, som säger att samtliga handlingar ska vara tillgängliga för medlemmarna senast två veckor innan årsmötet, presenteras nedan handlingarna för årsmötet.

Verksamhetsberättelse RFSL Stockholm 2013

Verksamhetsplan RFSL Stockholm 2014

Proposition – datumgräns för rösträtt

Budget RFSL Stockholm 2014

Valberedningens förslag till styrelse och kongressombud

Årsredovisning RFSL Stockholm

Revisorns berättelse

Granskningsrapport från verksamhetsrevisorerna