HBTQ <3 BDSMF (vilande)

HBTQ <3 BDSMF är en medlemsgrupp inom RFSL Stockholm. Gruppen är till för alla HBTQ-personer (och våra allierade) som är nyfikna på, eller utövare av, BDSMF i någon eller flera aspekter. Du kan antingen bara vara med i gruppen på Darkside/Facebook och/eller delta IRL i våra workshops/föreläsningar, träffar, m.m. som kommer ske bland annat i RFSL Stockholms lokaler.

Vårt mål är att tillhandahålla en trygg och icke-diskriminerande miljö där en kan diskutera och utvecklas oavsett vilka/en identitet/er och/eller preferens/er en har.

Att lära sig om BDSMF och hitta ett bra och säkert sätt att testa sånt en är intresserad av kan vara en svår och långdragen process. Därför inriktar vi oss mycket på att skapa en trygg och avslappnad plats där kunskap och lärande till stor del står i centrum.

Vi vill att nybörjare ska finna en bra väg in i BDSMF, för ju mer kunskap och grund en har att stå på desto större möjligheter har en att bli en bättre, tryggare utövare och minska risken att hamna i dåliga situationer där nybörjare lätt hamnar i kläm annars.

Vi vill även öka kunskapen och utvecklingen hos mer erfarna utövare, skapa en plats som främjar glädjen i att lära sig, där en kan få andras synvinklar på saker vilket kan öppna upp för helt nya tankesätt, samt ge dom en chans att dela med sig av sin erfarenhet till andra.

En blir aldrig en bättre utövare om en inte vill eller inte ges möjligheten att utvecklas och ju fler bra utövare som finns inom BDSMF desto tryggare blir scenen för alla!

HBTQ <3 BDSMF vill vara en trygg plattform för dig som vill utforska och lära dig utöva BDSMF på ditt eget sätt tillsammans med människor som inte ifrågasätter varandra. HBTQ <3 BDSMF är också till för att vi ska lära oss av varandra kring säkert utövande, ömsesidigt samtycke, förhandling kring sessioner och omhändertagande av våra lekkamrater. Vi vill sprida ljus över det som gör BDSMF till en ofantligt spännande och ibland farlig värld att utforska på ett sätt som är tryggt och säkert, där alla ska känna sig välkomna.

 

Kort om oss ledare:

Tottis har haft BDSMF som en stor del av sitt liv i ca 10 år, jobbat i romantik-/erotikshop sen 2008, drivit en förening samt utbildat inom BDSMF sen 2014. Hon är switch, sadomasochist, pan, väldigt öppensinnad och brinner verkligen för BDSMF och kunskap kring det, både att ge och ta.

Kim är relativt ny på scenen, men har hunnit med en hel del på de ca 2 år som han varit BDSMF-frälst och han ser sig själv som undergiven och masochist med rätt person. Han har 10 års erfarenhet av HBTQ-aktivism inom RFSL Ungdom och RFSL och även många års vana av att hålla föreläsningar och workshops, dock inte inom BDSMF tidigare.

Kontakta oss på: hbtq_bdsmf@stockholm.rfsl.se