VILL DU BLI MENTOR OCH FÅ MÖJLIGHETEN ATT STÖTTA UNGA HBTQ-PERSONER?

Trampolin är ett treårigt projekt, med stöd från Arvsfonden, där RFSL Stockholm ska starta upp ett mentorsprogram på nätet för unga hbtq-personer i åldrarna 13-25 år. De ungdomar som kontaktar Trampolin kommer att tilldelas en mentor baserat utifrån ungdomens egna individuella behov.

Under hösten 2012 kommer vi att genomföra en pilotomgång på 10 veckor av mentorskapsprogrammet. Pilotomgången kommer sedan att utvärderas och ligga till grund för vårt fortsatta arbete kring metoden.

Därför söker vi nu ett antal mentorer som skulle vilja delta. Som mentor kommer du att genomgå en utbildning som förbereder dig inför ditt mentorskap. Du kommer även att få kontinuerlig handledning. Mentorskapet kommer att ske över nätet för att på så vis nå unga hbtq-personer som av olika anledningar inte kan delta i verksamheter riktade till unga hbtq-personer.

Som mentor vill vi att du ska vara över 25 år samt ha erfarenhet av att vara hbtq-person. Pilotomgången kommer att starta under hösten och pågå under 10 veckor. Räkna med att lägga 2 timmar per vecka på ditt mentorskap. Utöver det kommer du att behöva avsätta tid för handledning samt utvärdering av projektet.

För att kunna tillgodose ungdomars olika behov av identifikation söker vi en stor bredd av mentorer. Dina erfarenheter och personlighet väger tungt i ansökan. Mentorskapet sker även på volontär basis.

Välkommen att skicka in din ansökan, innehållande personligt brev samt cv till:

maria.yvell@stockholm.rfsl.se

Skriv Mentor i ämnesraden.

Sista ansökningsdag 7 maj.