Öppna onsdagar vill ha ett nytt namn. Ett queert, glatt och passande sådant. Vi
behöver din hjälp! Plocka fram din mest kreativa sida, kom på ett namn och
skicka in. Det finns, förutom den fantastiska äran, fina priser att
vinna.

Skicka in ett bidrag till kim.nygren@stockholm.rfsl.se senast den 13 februari.
Den 20 februari publicerar vi det vinnande, nya namnet och den glada
vinnaren.