Icke-binära

Här kan en läsa mer om vad vi planerar för aktiviteter för icke-binära.

I början av 2020 kommer vi att starta en samtalsgrupp för icke-binära.
Gruppen kommer att ses en gång i veckan under 10 veckor. Om du redan nu vill anmäla dig till gruppen kan du mejla till transit@stockholm.rfsl.se. Märk mejlet “Samtalsgrupp Icke-binär”