Hbt-personer i Uganda genomlever varje dag en kamp för överlevnad i ett land där de flesta anser att deras blotta existens är moraliskt förkastlig och bör vara olaglig. Trots dessa svåra förhållanden finns det ett levande community av hbt- personer som står tillsammans i solidaritet för att kämpa för sina rättigheter.

Under Beach Pride Uganda kommer medlemmar av hbt-communityt i Uganda och allierade att träffas för att dela kunskap, erfarenheter och strategier. Beach Pride Uganda kommer att vara ett ovärderligt tillfälle att fira och stärka samhörigheten för personer som i sin vardag tvingas leva i det dolda och har små möjligheter att få känna en sådan gemenskap.

Du kan stödja det första Pridefirandet i Uganda någonsin genom att skänka ditt bidrag via RFSL. För att göra det ska du sätta in den summa du vill skänka på RFSL:s konto: Bg: 377-2969. Märk bidraget med ”Beach Pride Uganda”.

För frågor kontakta vanja.braathen@rfsl.se