Vi söker dig som vill vara en del av styrelsen för RFSL Stockholm!

You can find the information in English here (page 3 and 4).

Beskrivning av styrelsen
Styrelsen består av en ordförande, två vice ordföranden, en kassör, en sekreterare samt ett antal ledamöter. Antalet ledamöter fastställs av årsmötet. Vi söker dig som är intresserad av någon av dessa platser.

Ordföranden har, på uppdrag av styrelsen, ansvaret för att arbetsleda kanslichefen och det är ordföranden som representerar RFSL Stockholm externt. Vice ordföranden arbetar jämsides med ordföranden, kan ersätta denne vid frånvaro och är även firmatecknare. Kassören är budgetansvarig och har ett strategiskt ansvar för föreningens ekonomi. Sekreteraren samordnar och ansvarar för dokument samt protokoll.

RFSL Stockholm driver flera projekt som riktar sig till olika målgrupper, varje projekt har en kontaktperson i styrelsen. Styrelsen leder verksamheten i föreningen, ansvarar för ekonomin och genomför samt uppföljer beslut fattade av årsmötet. Utöver ett strategiskt ansvar arbetar styrelsen praktiskt med insamling, medlemsträffar och nyhetsbrev. Styrelsen arbetar även med politiskt påverkansarbete, exempelvis för HBTQ-personers rättigheter.

Kravprofil
Vi söker dig som brinner för vår verksamhet och trivs med att arbeta i grupp. Du bör ha erfarenhet av styrelsearbete och/eller aktivism, men framförallt ska du ha tid. Ett krav är att du redan är medlem eller ska bli medlem i RFSL Stockholm. Det är ett plus om du behärskar flera språk.

Vi söker dig som har erfarenhet eller intresse av, ett eller flera av, följande områden:

 • kunskap om HBTQ-personers rättigheter och RFSL som organisation
 • politiskt påverkansarbete
 • arbete med sociala medier, media och press
 • antirasism, feminism och intersektionalitet i praktiken
 • icke-diskriminerande arbete, exempelvis inom skolor och på arbetsplatser
 • normkritiskt påverkansarbete
 • ekonomi och bokföring
 • finansiering av idéburen verksamhet och projekt
 • arrangera medlemsträffar och aktiviteter/events
 • arbete med transrättigheter
 • expertkunskaper om HIV eller generellt inom sex- och hälsa-området
 • arbete med religiösa samfund
 • arbete med kulturella aktiviteter och projekt

För platsen som ordförande eller vice ordförande bör du dessutom vara:

 • van att driva flera olika frågor parallellt som berör en bred målgrupp
 • kommunikativ, ansvarstagande och lyhörd – för att kunna inspirera och peppa andra men också delegera och involvera hela styrelsen i arbetet
 • van att samarbeta med personer utifrån olika erfarenheter, bakgrunder och kompetenser
 • motiverande gentemot andra, kunna hantera olika åsikter och söka praktiska lösningar på oförutsedda situationer som kan uppstå
 • bedriva politiskt påverkansarbete

Tidsperspektiv
Styrelsen väljs av årsmötet den 13 mars i Stockholm. Ordföranden och kassör väljs på en period om ett år, vice ordföranden och ledamöter väljs på en period om två år. Styrelsen har möten 12 möten per år. En styrelseledamot förväntas ägna cirka 5 timmar per vecka på sitt uppdrag. En ordförande förväntas däremot att ägna upp till 25 timmar per vecka på sitt uppdrag. Det är viktigt att du är tillgänglig och aktiv under hela mandatperioden. Alla uppdrag är ideella.

Kontaktuppgifter
Om du är intresserad eller känner någon som är, skicka din nominering till valberedningen på epost valberedning@stockholm.rfsl.se senast den 15 januari 2016! Frågor mejlas till samma adress. Alternativt klickar du på länken som går till vår webbanmälan: https://sv.surveymonkey.com/r/Z6QFXN5. I mejlet/enkäten får du gärna skriva en kort presentation av dig själv eller den du nominerar, samt kontaktuppgifter så vi kan nå dig.