På årsmötet väljer medlemmarna vilka som ska sitta i styrelsen för RFSL Stockholm samt valberedning och revisorer för nästkommande år. Valberedningen vill därför till årsmötet lördag den 28 mars 2020 finna kandidater som kan stärka arbetet i styrelsen. 

§ 7.2 a) Styrelsen ska bestå av ett udda antal ledamöter, minst tre (3) och max 13, inklusive ordförande, kassör och eventuella andra benämnda poster. Till styrelsen kan även väljas ersättare för ledamöter. Mångfald, vad gäller exempelvis sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck, hälsa, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsförmåga, ålder och socioekonomisk bakgrund, ska eftersträvas så långt det är praktiskt möjligt.

Vi söker ledamöter med olika kompetenser, perspektiv och erfarenheter som aktivt vill bidra till att RFSL Stockholm blir en än mer relevant organisation i hela Stockholms län, utvecklar verksamheter och involverar våra medlemmar än mer.

Nominera gärna dig själv eller någon du känner genom att skicka en kort presentation av den du vill nominera samt en motivering till valberedning@stockholm.rfsl.se. Glöm inte att skicka med kontaktuppgifter till den du nominerar så att valberedningen kan kontakta personen!

Observera att alla uppdrag är ideella. För att kunna bli vald måste du vara medlem i RFSL Stockholm. Om du inte redan är det kan du enkelt bli det här: https://rfslstockholm.se/bli-medlem/.

Med vänliga hälsningar, 

Matilda, Peter, Maria och Mats

Valberedningen för RFSL Stockholm

valberedning@stockholm.rfsl.se