”OCH ALDRIG MÖTAS DE TVÅ”
Förstudien Funkisrapporten om hbtq-personer 
med erfarenheter av funktionsnedsättningar

Fredagen den 14 juni kl. 14.00

Under våren 2013 har RFSL Stockholm genomfört en förstudie om hbtq-personer med erfarenheter av olika funktionsnedsättningar och hur den organiserade funktionshinderrörelsen och LSS-verksamheter i Stockholm Stad arbetar med hbtq-frågor. Förstudien är finansierad med medel från Arvsfonden

Nu bjuder vi in er att ta del av förstudiens resultat som kommer presenteras av förstudiens författare och projektledare.
Presentationen av förstudien kommer pågå i ca en timme, därefter kommer det finnas möjlighet att ställa frågor.

Varmt välkomna! 

OBS! Ni måste anmäla att ni kommer senast den 3/6!
Presentationen kommer ske i NBVs lokaler på Bergsunds Strand 43, i Hornstull. Det finns hissar, plats för olika sorters rullstolar, hörselslinga och man får ta med ledarhund. 

Med varma hälsningar 
Lisa Ericson
Projektledare för Funkisrapporten
Lisa.ericson@stockholm.rfsl.se
08-501 629 61