Har ditt barn nyligen kommit ut? Är du som förälder eller anhörig nyfiken på att lära dig mer kring HBTQ? Vill du ta del av andras erfarenhet och men även dela med dig av din egen? Är du nyfiken på nätverket Stolta Föräldrar?

Stolta Föräldrar till HBTQ-barn bjuder in till en temakväll med ABC-föreläsning kring HBTQ-frågor. Kvällen inleds med en föreläsning av Isander Freiman från RFSL Stockholm. Därefter sätter vi av tid för frågor, erfarenhetsutbyte och dialog i mindre grupper. Vi hoppas att du vill komma till en givande och trevlig kväll kring temat HBTQ med lite extra fokus på föräldrarollen. Varmt välkomna!

Tid: 10:e februari 18.30 till 21.00

Plats: Sensus på Medborgarplatsen sal 401

Anmälan till: stoltaforaldrar(at)stockholm.rfsl.se senast 6:e februari

Kostnad: 80 kronor då ingår kaffe/te och fikabröd. Betalning görs på plats via Swish eller så jämna kontanter som möjligt.