Med anledning av den debattartikel som publicerades i fredags på SVT Opinion vill RFSL Stockholms styrelse ge en kommentar. I debattartikeln fokuserade vår ordförande på förtryck mot hbtq-personer i området Järvafältet. Debattartikeln var en reaktion mot att Kalla Fakta och SVT Opinions program om trakasserier mot kvinnor i Stockholms norra förorter inte tog upp hbtq-perspektivet.

RFSL Stockholm vill understryka att förtryck mot hbtq-personer inte är något som är unikt för Järvafältet eller förorter. Vi ser och bekämpar förtryck i alla delar av Stockholm. Vi tycker det är viktigt att lyfta utsatthet som finns och är medvetna om att förtryck kan komma från många olika strukturer. Oavsett om förtrycket kommer från machokultur, hedersnorm, vithetsnorm, sker på grund av funktionsvariationer eller något annat så är det lika viktigt att bekämpa. Ett av våra medel för att bekämpa förtrycket mot hbtq-personer är att arbeta med normkritik och många av de aktiviteter vi anordnar är kopplade till empowerment.

Debattartikeln har av vissa uppfattats ställa grupp mot grupp och att svartmåla förorten. Detta är något som både vår ordförande och styrelsen i sin helhet tar starkt avstånd ifrån, och det är mycket tråkigt att artikeln av vissa kommit att tolkas på det sättet. RFSL Stockholm kommer som den feministiska och antirasistiska organisation vi är fortsätta arbeta för allas rätt att få vara den hen är och  att bekämpa förtryck mot hbtq-personer i alla delar av Stockholm.

Styrelsen för RFSL Stockholm