Kompassen metod

Kompassen är ett avslutat projekt på RFSL Stockholm,
men metodmaterialet finns kvar.

Kompassen är en gruppmetod för unga homosexuella, bisexuella och transpersoner. Den syftar till att stärka deltagarna och ge dem möjlighet att utveckla och öva på strategier för att hantera svåra situationer. Materialet kan också användas i grupper som inte är uttalat hbt-identifierade.

Metoden har ett hivpreventivt syfte och målet är att gruppen ska leda till minskat riskbeteende och ökad självkänsla hos deltagarna.

Ett viktigt verktyg i metoden är de 15 kortfilmer som fungerar som utgångspunkt för övningar och samtal. Vi möter i filmerna hbt-ungdomars vardagssituationer i skolan, hemma med familjen, med kompisarna. Läs mer, kolla på filmer och tjuvläs manualen genom att klicka in på Kompassens egen hemsida: www.hbtkompassen.se