Som mentor på HBTQkojan.se lägger du 1-2 timmar i veckan på att chatta med en ung HBTQ-person. Du har nu en unik chans att göra en insats och bryta en ung persons isolering.

Du som är homo, bi, trans eller queer och över 24 år kan ansöka om att bli mentor.

Många av dem som söker sig till HBTQkojan.se har erfarenhet av att bryta mot flera normer, t.ex. är de HBTQ och bryter mot normer gällande funktion, psykisk hälsa, vithet och/eller klass. Som mentor får du också gärna leva med flera normbrott, alla dina erfarenheter tas till vara och är värdefulla inom HBTQkojan.se.

För mer information och för att ansöka om att bli mentor, gå in på:

www.hbtqkojan.se och klicka på BLI MENTOR.

“Jag hade dött för att ha en mentor när jag var typ 18 år. Jag vill ge andra den möjligheten och det känns fantastiskt.”

Fredrik, mentor på HBTQkojan.se