RFSL Newcomers (som drivs av RFSL förbundet) söker nu personer i Stockholmstrakten som kan vara kontaktperson till asylsökande hbtqi-personer. Att vara kontaktperson innebär att vara ett stöd inom de områden där stöd behövs och kan ges, exempelvis i kontakt med myndigheter och sjukvård. Det innebär också att finnas som medmänniska att samtala och rådgöra med.

Många av RFSL:s medlemmar befinner sig i väldigt sårbara situationer. Därför är det viktigt att du som kontaktperson kan avsätta tid och ta ansvar. Det är viktigt att vara tydlig med hur mycket tid en har att avsätta så att bägge parter är medvetna om det. Känner du dig intresserad? Kom på infomöte torsdagen den 12 mars klockan 17:30-18:30 i förbundets lokaler på plan 3.

Om du har några frågor eller behöver komma i kontakt med oss skriv gärna ett epost till förbundet på newcomers@rfsl.se.