Och aldrig mîtas de tvÜ
Tack
Fîrstudiens disposition
1 Inledande diskussion
1.1 Syfte
1.2 Behov
1.3 Tidigare projekt
1.4 FrÜgestÑllningar
1.5 TillvÑgagÜngssÑtt
2 Teoretiska utgÜngspunkter
2.1 Cripteori – Att titta pÜ funktionshinder med queerteoretiska glasîgon
2.2 Queerteori
2.3 Intersektionalitet
3 Metoder och material
4 Kvantitativa enkÑtundersîkningar
7.1 De sa att det var en plats fîr alla men det Ñr ju jÑttebranta trappor dÑr – om bristen pÜ platser att mîtas pÜ
7.2 Komma-ut-berÑttelser
7.3 Den komplexa înskan om att passera friktionsfritt – Att stÑndigt gîra motstÜnd, vem orkar det
7.4 HjÑlpmedel blir till en markîr fîr avvikandet – vikten av representation
7.5 Jag har aldrig blivit ila bemîtt men jag har heller inte blivit bekrÑftad i min hbtq-identitet – om att bli osynliggjord
7.6 Funkis och queer Enough is enough!
8 Vad saknas inom RFSL
8.1 Kunskapsbristen
8.2 OtillgÑngliga huset
8.3 Framtida verksamheter
8.4 Hur upplevs RFSLs arbete med funkisfrÜgor
9 Slutsatser frÜn den kvalitativa studien10 Resultat frÜn den kvantitativa studien
10.1 Vilka svarade pÜ enkÑtundersîkningen
10.2 Hur arbetar de tillfrÜgade med hbtq-frÜgor
10.3 Den pÜtagliga skillnaden i gensvar
10.4 Behovet av kompetenshîjning
10.5 Tîrsten efter kunskap
11 Slutsatser av den kvalitativa studien
12 Fîrslag till fîrÑndring och fîrbÑttring
13 Sammanfattande slutsatser
14 Referenslista
15 Bilagor