Så här beskriver de gruppen: Vi är en medlemsgrupp inom RFSL Stockholm för alla på det asexuella och/eller aromantiska spektrumet. Vi anordnar träffar och aktiviteter bland annat i RFSL Stockholms lokaler. Information om träffar osv kommer att finnas på vår Facebooksida.  Kontakta oss på: aroace@stockholm.rfsl.se

21056298_1954177908203109_3254872495058886386_o