RFSL Stockholm höll söndagen den 11 september ett extrainsatt årsmöte där det hölls fyllnadsval till styrelsen. Den nya styrelsen består av:

 

Andrés Esteche – ordförande
andres.esteche@stockholm.rfsl.se
Telefon: 076-787 65 51

Peter Sidlund Ponkala – vice ordförande
peter.sidlund.ponkala@stockholm.rfsl.se
Telefon: 076-787 65 52

Jenny Malmén – kassör
jenny.malmen@stockholm.rfsl.se

Fej Matti Ganebo Skantz – sekreterare
fej.ganebo.skantz@stockholm.rfsl.se

Mats Christiansen – ledamot
mats.christiansen@stockholm.rfsl.se

Åsa Öckerman – ledamot
asa.ockerman@stockholm.rfsl.se

Patrik Eriksson – ledamot
patrik.eriksson@stockholm.rfsl.se

Yaminna Nefzi – ledamot
yaminna.nefzi@stockholm.rfsl.se

Joanna Mellquist – ledamot
joanna.mellquist@stockholm.rfsl.se

Thora L Norgård – ledamot
thora.norgard@stockholm.rfsl.se

 

Elin Danielsson – suppleant
elin.danielsson@stockholm.rfsl.se

Jòn Alaiwan – suppleant
jon.alaiwan@stockholm.rfsl.se

Noora Alsabek – suppleant
noora.alsabek@stockholm.rfsl.se

Saga Becker – suppleant
saga.becker@stockholm.rfsl.se

Sandra Johansdotter – suppleant
sandra.johansdotter@stockholm.rfsl.se