Att vara redo för allt som den vuxna världen har att erbjuda, inklusive sex, är en komplex fråga. Särskilt när det handlar om att gränser och samtycke. I ett nytt avsnitt av Prata om Det-podden diskuterar vi just ämnet ålder och samtycke. 

Medverkar gör fantastiska gäster som: Olov Lindblad, Ken Gacamugani, Maria Tillquist, Joakim Westman och Suzann Larsdotter.

Ämnet samtycke och ålder är komplext, särskilt när det kommer till de svåra gråzonerna. Genom att prata om det vill vi bidra till att skapa bättre förutsättningar för trygga och hälsosamma relationer i hbtq-communityt.

Hur tycker du att frågan om ålder och samtycke ska hanteras juridiskt, etiskt och i praktiken? Skriv gärna till oss! 

Lyssna nu: