Regnbågsfamiljer i väntan är ett nationellt projekt som drivs av RFSL med finansiering från Arvsfonden. Projektet startade i januari 2019 och pågår till december 2021, dvs i tre år. Inom projektet kommer vi att ta fram en normmedveten bok om att vänta barn, hålla olika former av barnmorskeledda föräldragrupper för hbtq-personer under graviditet samt ta fram en rad filmer om att vänta barn och bli förälder. Vi kommer även ta fram ett bemötandematerial som riktar sig till barnmorskor.

Inom projektet kommer också ett nationellt nätverk att byggas upp genom att samla lokala initiativ och grupper för regnbågsfamiljer som finns runt om i landet. Projektet sker i samarbete med aktörer inom graviditetshälsovården.


Referensgruppsträff

En referensgruppsträff inom projektet planeras som riktar sig både till personer som i RFSL:s regi eller på annat sätt engagerat sig för regnbågsfamiljer eller frågor som rör hbtq-personers föräldraskap. Träffen kommer bestå av ett antal föreläsningar och workshops och hållas mellan lunchtid på lördagen och fram tills konferensen avslutas på söndagseftermiddagen. Deltagandet kommer att vara kostnadsfritt, dvs RFSL står för resa, boende i enkelrum och måltider för max 15 deltagare.

Läs mer om referensgruppen och anmäl intresse här