Personal

Charlotte Permin Fager

Verksamhetschef
verksamhetschef@stockholm.rfsl.se

Sofie Wahlström

Administratör/föreningssamordnare
sofie@stockholm.rfsl.se
0763948574

Emil Briones Ahlén

Teamchef för hivprevention, hälsa & individstöd samt projektledare för Sexperternas Samtalsmottagning/Chemsexmottagningen
emil.briones.ahlen@stockholm.rfsl.se
076 394 84 05

Olov Lindblad

Sakkunnig hiv/STI-prevention samt projektledare Sexperterna/Testpoint
olov.lindblad@stockholm.rfsl.se
076 394 83 99

Caro Wikbro Rannberg – föräldraledig

Projektledare Kvinnors hälsa i fokus
caro.wikbro@stockholm.rfsl.se 
076 394 83 98

Joakim Viktor Westman

Projektledare hiv-prevention
joakim.westman@stockholm.rfsl.se
076 174 16 12

Daniel Enger

Projektledare hiv-prevention, Rådgivare Sexperternas Samtalsmottagning/Chemsexmottagningen
daniel.enger@stockholm.rfsl.se
073 520 51 94

Ines Anttila

Projektledare Sexperterna/Sexwork och Sexperterna/Chemsafe
ines.anttila@stockholm.rfsl.se
076 495 65 70

Sondre Å. Gevelt

Projektmedarbetare hiv-prevention, hälsa & individstöd
sondre.gevelt@stockholm.rfsl.se
0737205424

Elliot Edberg

Teamchef för opinion och utveckling, projektledare och utbildningsansvarig
elliot.edberg@stockholm.rfsl.se
070 888 27 00

Jenny Eiseb Söderstrand

Verksamhetsledare Egalia
jenny.soderstrand@stockholm.rfsl.se

Moa Johansson

Samordnare Vi syns, vi finns – hbtqi i skolan samt utbildning
moa.johansson@stockholm.rfsl.se
070 758 98 42

Joe Thomas

Administratör Utbildarna Rfsl Stockholm samt utbildare 
johanna.thomas@stockholm.rfsl.se
0763948581

Jo Tengblad Söder

Projektledare AMIF och Hbtq-hänget
jo.tengblad.soder@stockholm.rfsl.se
076 394 83 42

Suzann Larsdotter

Projektledare Vi måste prata om det!
suzann.larsdotter@stockholm.rfsl.se

Lina Pascal

Kommunikatör
lina.pascal@stockholm.rfsl.se

Hanna Lidman

Kommunikatör
hanna.lidman@stockholm.rfsl.se

Angela Rossley Ahlberg

Volontärsamordnare 
angela.rossley@stockholm.rfsl.se

Joseph Hamdan

Projektledare Nätverkstestning
Hiv-prevention och Hälsa
joseph.hamdan@stockholm.rfsl.se