Äntligen kan vi meddela att RFSL Förbundet och RFSL Stockholm har fått beviljade medel från Arvsfonden för ett projekt om normer kopplat till funktionsförmåga, hbtq och rättigheter. Vi smygstartar nu i juni för att komma igång med full kraft den första september och kommer att pågå i tre år.

Bakgrunden till projektet är förstudien Funkisrapporten ”och aldrig mötas de två” som RFSL Stockholm släppte 2013 samt studier och erfarenheter kring hur normer tar sig uttryck inom olika LSS verksamheter.
RFSL samarbetar med en mängd olika funktionshinderorganisationer, LSS-verksamheter och aktivister. Projektet består av flera olika delar, störst fokus kommer vara på utbildningsinsatser och i förlängningen sociala mötesplatser.
Utbildningsdelen kommer bestå av fyra olika insatser
Tre olika Externa utbildningsinsatser som fokuserar på tre olika målgrupper:
• Normer och rättigheter kopplat till hbtq och funktionsvariationer, riktad till LSS-personal.
• Funktionshinderorganisationers kanslipersonal och medlemmar.
• Personer som befinner sig inom daglig verksamhet.
De olika utbildningsinsatserna kommer att tas fram av referensgrupper, som består av representanter från respektive målgrupp, som under första året kommer arbeta fram metoder och upplägg för utbildningsinsatserna tillsammans.
Intern utbildningsinsats:
De tjänstepersoner som arbetar på RFSL Förbundet, RFSL Stockholm och RFSL Ungdom kommer under hösten 2014 genomgå en intern utbildning kring olika funktionsvariationer för att höja kunskapen, kompetensen och skapa mer tillgängliga verksamheter. Föreläsare och utbildare kommer att anlitas från olika organisationer och verksamheter inom funktionshinderrörelsen.
Vill du veta mer?
Är du engagerad inom funktionshinderrörelsen, eller har du erfarenheter av att funkfobiska och otillgängliga rum inom hbtq-världen, arbetar du inom LSS och känner att du och din arbetsplats behöver få mer kunskap kring normkritik och rättigheter? Hör av dig till oss! Du kanske vill delta i projektet genom att sitta med i någon av referensgrupperna eller på andra sätt komma med förslag.
Kontakta Projektledare
Lisa Ericson RFSL Stockholm
08-501 629 61
Lisa.ericson@stockholm.rfsl.se