Om projektet
RFSL Stockholm har beviljats projektmedel från Arvsfonden för projektet Barn av vår tid. Målet med projektet är att stärka barn som lever i regnbågsfamiljer genom att erbjuda deras föräldrar sociala, stärkande och stöttande verksamheter samt tillgång till praktisk, medicinsk och juridisk information som är relevant när man som hbtq-person blir förälder. Med regnbågsfamilj menar vi en familj där minst en av de vuxna familjemedlemmarna definierar sig som hbtq-person. Projektet har även som mål att genom en utbildningsinsats öka kunskapen om familjebildning utanför heteronormen hos en rad nyckelpersoner som möter regnbågsfamiljer i sin yrkesroll. Målgruppen för denna utbildningsinsats kommer att vara personal inom socialtjänsten, BVC, MVC och förlossningsvården i Stockholms län. Vi söker nu projektledare till projektets första år.

Om tjänsten
I tjänsten ingår att utveckla, starta upp och löpande utvärdera en rad sociala, stödjande och informativa verksamheter för barn och vuxna som lever i olika typer av regnbågsfamiljer. Det ingår även att bygga upp en hemsida med praktisk, medicinsk och juridisk information som är relevant när man som hbtq-person blir förälder. I tjänsten ingår även att ta fram ett pedagogiskt upplägg för projektets utbildningsinsatser, genomföra utbildningarna samt ta fram en rutin för utvärdering och uppföljning av utbildningsinsatserna.

Projektet kommer att ledas av två projektledare som kommer att arbeta mycket nära varandra under projektets gång och gemensamt ansvara för handläggningen av projektet. Det handlar om att ansöka och redovisa projektmedel och söka nya vägar för finansiering.

Inför projektet har en enkätundersökning, med målgruppen hbtq-personer i Stockholm som är/önskar bli föräldrar, genomförts. I denna framgår att regnbågsfamiljer bestående av två kvinnor och deras gemensamma barn är tydligt överrepresenterade bland projektets målgrupp. Projektledarna kommer därför att ha en aktiv roll gällande att lyfta fram och synliggöra även andra typer av regnbågsfamiljer i projektets alla delar.

Krav
För att kunna söka tjänsten skall du:

 • Ha erfarenhet att arbeta som projektledare i projektbaserat arbete.
 • Ha erfarenhet av att arbeta processinriktat med grupper.
 • Stå bakom RFSL Stockholms stadgar (länk) och RFSLs principprogram (länk).
 • Ha kunskap om hbtq-personers möjligheter till föräldraskap utifrån juridiska och fysiska förutsättningar.
 • Ha kunskap om normkritiskt arbete.
 • Ha erfarenhet av kommunikation i text och framtagande av textbaserad informationsspridning.
 • Känna dig bekväm med att arbeta på svenska och engelska.

Det är meriterande om du:

 • Har erfarenheter av föräldraskap utanför heteronormen, dessa erfarenheter kan vara personliga och/eller ha förvärvats genom arbete eller studier.
 • Har erfarenhet av att utbilda utifrån normkritisk pedagogik.
 • Har erfarenhet av att motivera och väcka engagemang hos andra.
 • Har erfarenhet av att arbeta med frågor som rör fertilitet och reproduktionsmedicin.
 • Har erfarenhet av framtagande av hemsidor.

För att tycka om jobbet tror vi att du behöver trivas med varierande och föränderliga arbetsuppgifter, och med att arbeta nära kollegor.

Rekryteringsprocessen
Ansökan görs på särskilt formulär som du fyller i och skickar in via mail till rekrytering@stockholm.rfsl.se. Formuläret hittar du här:
Ansökningsformulär Barn av vår tid
Märk mailet ”Barn av vår tid”

OBS! Ansökningar i annat format behandlas EJ.

Sista ansökningsdag är 14/4-2014. Men skicka gärna din ansökan så snart som möjligt.

Formulären kommer att anonymiseras, ställas mot arbetsbeskrivning och kompetenskraven för tjänsten och ett första urval kommer att göras.

De som går vidare från detta urval kommer att få ett arbetsprov i form av case, dvs. tänka scenarier som handlar om uppgifter som projektledaren kommer att ha. De besvaras skriftligen och efter ytterligare ett urval kallas till intervjuer.

Villkor
100% visstidsanställning med möjlighet till förlängning, med start i maj 2014 till 31 december 2014 med möjlighet till förlängning.

På RFSL Stockholm har vi kollektivavtal, 37,5 timmars arbetsvecka, 30 dagars semester, friskvårdstimme och friskvårdsbidrag.

Frågor om tjänsten besvaras av Sanna Frost: sanna.frost@stockholm.rfsl.se
Fackliga frågor besvaras av Jojo Stenberg: jojo.stenberg@stockholm.rfsl.se