Regnbågen Stockholm

Regnbågen Stockholm är en grupp för döva/hörselskadade hbtq-personer som träffas en gång i månaden för att fika och ha trevligt tillsammans. Även hörande personer som kan teckenspråk är välkomna.

Syftet är att få umgås för att knyta sociala kontakter, att få information och föreläsningar på teckenspråk.

Regnbågen Stockholm träffas i RFSL Stockholms lokaler i Det vita huset, Alsnögatan 7, på Söder.

Meddelande skickas ut med e-postadress till alla som anmält sin e-postadress till vår kontaktlista.

E-post: regnbagen@stockholm.rfsl.se