RFSL Newcomers Stockholm är en medlemsgrupp inom RFSL Stockholm för hbtqi-personer som söker eller har sökt asyl eller är nya i Sverige. Vi organiserar många olika aktiviteter, delvis finansierade av Länsstyrelsen Stockholm. Till exempel utomhus- och sportaktiviteter, jobbsökarstöd, svensklektioner och språkcafé. Vi har också en kultur/konstgrupp och stödgrupper.

VAD SÖKER VI?

Vi söker nu engagerade och strukturerade volontärer som kan hjälpa oss att underlätta olika typer av aktiviteter, events och workshops för Newcomers medlemmar. Olika erfarenheter och kunskaper behövs för olika typer av aktiviteter. De flesta volontäruppdrag är inte arvoderade, men några är det.

VEM ÄR DU?

Vi ser att du är någon som:

  • Har kunskap/erfarenhet och intresse av att arbeta inom hbtqi-communityt och med asylsökandes rättigheter och är villig att stå upp mot rasism och lgbtqi-fobi från en stödjande position. Meriterande är erfarenhet av att underlätta trygga rum för grupper med varierande kulturell bakgrunder, och att tänka utanför den vita europeiska cisgender/heteronormativa ramen.
  • Har god praktisk kunskap när det gäller att organisera möten och events, som att planera och förbereda fika, städa, se till att människor har det trevligt etc.
  • Har kunskap/erfarenhet och intresse för konstformer som kreativt skrivande, fotografi, teater eller performance. Eller sportaktiviteter som att undervisa i simning.
  • Några uppdrag, men inte alla, kräver att du har goda kunskaper i svenska språket. Vi söker särskilt personer med erfarenhet av att undervisa inom svenska språket eller hålla i språkcafé på svenska.
  • Några uppdrag, men inte alla, kräver att du har goda kunskaper om den svenska arbetsmarknaden och erfarenhet av att söka jobb i Sverige eller arbeta med arbetssökande. Meriterande är ett nätverk inom exempelvis restaurangbranschen eller andra branscher där det går att arbeta med svenskkunskaper på nybörjarnivå.

HUR ANSÖKER DU?

Skicka ett mail till newcomers.stockholm@stockholm.rfsl.se (senast den 16 februari) med ditt CV (om du har ett) och viktigast är svaren på dessa två frågor:

  1. Varför vill du bli volontär för RFSL Stockholm Newcomers?
  2. Vilken kunskap och/eller erfarenhet har du som du tror kan vara användbar inom våra aktiviteter?

På grund av corona har vi ett begränsat antal platser på volontärutbildningen. Volontärutbildningen kommer att äga rum under två kvällar, onsdag och torsdag (23 och 24 februari). Ser fram emot ditt mejl!