70 år av laglig homosexualitet i Sverige
Torsdag 31 juli, 15:00-15:45, lokal Ekoteket
RFSL Stockholm & Stadsarkivet bjuder in till en resa i tiden. 1944 avskaffades strafflagens paragraf 18:10 “otukt som mot naturen är”. Vi bjuder på en resa därifrån tills idag.

Politikerutfrågning: Trots liv i storstad kan det vara ensamt för hbtq-ungdomar
Onsdag 30 juli 15.00-15.45, lokal Kafe Klara
TRANSIT samtals-och stödgrupper och Egalia fritidsgård är välfungerande och efterfrågade ungdomsverksamheter som fyller behov. Utvärderingar visar att vissa unga helt saknar samtalspartner för sina funderingar om inte TRANSIT fanns.

Hbtq-frågor i äldreomsorgen, vad har gjorts och vad behöver göras?
Tisdag 29 juli 13.00-13.45, lokal Plattanscenen
Vad har blivit bättre för äldre hbtq-personer och vad skulle behöva göras mer? Berättelser, frågor och svar samt diskussion i ett konstruktivt samtal.

Queera Berättelser
Måndag 28 juli kl 16:00, Pride House, lokal Studion.
Torsdag 31 juli kl 16:00, Pride Park Ung, endast för ungdomar, gratis.
Vad är en queer berättelse för dig och vilka berättelser saknar du? Queera Berättelser är ett berättarprojekt som riktar sig till hbtq-personer mellan 13-25 år för att lyfta ungas röster. Nu besöker vi Stockholm Pride för att dela med oss av våra berättelser till alla som vill höra.

Samarrangemang RFSU och RFSL Stockholm
30 juli 15-15:45  lokal Ekoteket PrideHouse
Familjer existerar i massa olika former – men familjejuridiken utgår ofta från att det bara finns en typ av familj, vilket skapar svårigheter och otrygghet för de som lever utanför normerna. Hur kan en normkritisk familjejuridik, som inte bygger på modellen “ett heterosexuellt monogamt par med egna biologiska barn” se ut? Vad bör förändras i lagstiftningen för att svensk familjepolitik ska bli mer inkluderande och icke-diskriminerande?

Egalia
Om allt går väl ska Egalia vara med i ett panelsamtal på temat ”Frizoner och mötesplatser i vardagen”. Sedan kommer Egalia även att finnas med på Pride Ung i parken och på flaket tillsammans med RFSL Ungdom, Iris mfl.

HBTQkojan.se – Ung och hbtq på 10-talet
Hur är det att vara ung och homo, bi, queer eller transperson idag? Mycket har blivit bättre på rättighetsplanet under de senaste decenniet, men märker unga av det i sin vardag? Vad behöver unga stöd i och hur kan vuxna hjälpa till? Vad kan internet fylla för funktion? Transformering.se och HBTQkojan.se är två verksamheter dit unga kan vända sig anonymt för att få stöd från det vuxna hbtq-communityt.

Funkisprojektet
Lisa Ericson kommer moderera samtalet “Hbtq <3 Funkis – betydelsen av samarbete” den 31 juli 16:00-16:45. Hon kommer även att delta i ett panelsamtal kring Stockholms hbt-policy som RFSU anordnar, samt i panelsamtalet som RFSL Ungdom anordnar  med titeln Hbtq <3 npf.