Vi söker dig som vill vara ordförande för RFSL Stockholm från 2015!

Om RFSL Stockholm
RFSL Stockholms målgrupper är homosexuella, bisexuella, transpersoner och queera personer samt anhöriga och vänner. Vi arbetar för ett samhälle som genomsyras av respekt för alla människors lika rättigheter och möjligheter, oavsett kön, sexuell identitet, könsidentitet eller könsuttryck, hiv-status, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsförmåga, ålder eller socioekonomisk bakgrund.

Beskrivning av uppdraget
Utöver ett strategiskt ansvar arbetar styrelsen med insamling, medlemsträffar och nyhetsbrevet. Du har, på uppdrag av styrelsen, ansvaret för att arbetsleda kanslichefen och det är du som representerar RFSL Stockholm externt.

Kravprofil

Vi vill att du:

  • brinner för vår verksamhet
  • har kunskaper om HBTQ-personers rättigheter och RFSL
  • har erfarenhet av styrelsearbete (du behöver inte ha varit ordförande tidigare)
  • har erfarenhet av att arbeta med icke-diskriminerade och normkritiskt påverkansarbete både internt och externt
  • är van att driva flera olika frågor parallellt som berör en bred målgrupp
  • är kommunikativ, ansvarstagande och lyhörd – för att kunna inspirera och peppa andra men också delegera och involvera hela styrelsen i arbetet
  • är van att samarbeta med personer utifrån olika erfarenheter, bakgrunder och kompetenser
  • kan motivera andra, hantera olika åsikter och söka praktiska lösningar på oförutsedda situationer som kan uppstå
  • har erfarenhet av personalansvar och ledningsuppdrag samt kunskap om arbetsrätt är meriterande, men inget krav

Tidsperspektiv
Styrelsen har möten 12 möten/år och utöver det så lägger en ordförande ca 5-25 timmar/vecka på sitt uppdrag. Det är viktigt att du är tillgänglig och aktiv under hela mandatperioden, som är på ett år. Uppdraget är ideellt.

Styrelsen väljs av årsmötet den 14 mars i Stockholm och ledamöter väljs på en period om 2 år. På årsmötet 2015 väljs max 8 ledamöter varav en kassör och en ordförande.

Kontaktuppgifter
Om du är intresserad eller känner någon som är, gör din nominering till valberedningen genom att fylla i följande enkät. https://sv.surveymonkey.com/s/7KPYDB3

För frågor mejla till valberedningen@stockholm.rfsl.se