***English below***

RFSL Stockholm har under senaste åren sett att det finns ett behov av fler mötesplatser för personer med trans*identitet eller för de som funderar över sin könsidentitet. Vi ser bland annat en stor ökning av deltagare till våra stödgrupper inom Transit.
Därför vill RFSL Stockholm starta upp en medlemsgrupp ”För dig som trans och för dig som funderar över din könsidentitet”. Syftet med gruppen är att skapa en trygg och säker mötesplats, med ett öppet klimat dit en kan komma och bara vara eller få prata och diskutera med andra personer i liknande sits.
RFSL Stockholm anser att det är viktigt med en kontinuitet och tror att en gång i månaden är en bra start för dessa träffar. Men inget är hugget i sten.
Nu söker vi dig som är trans och som kan tänka dig att vara en del av denna trygga, säkra mötesplats och som kan hålla i trådarna ungefär en gång i månaden. Uppdraget är ideellt.
Vi börjar med ett uppstartsmöte den 16/4 klockan 17.00 där vi träffas och diskutera upplägg för träffarna och hur trådarna ska hållas. Anmäl ditt intresse till kim@rfslstockholm.se (anmäla är inte bindande) senast 10/4.

***English***

RFSL Stockholm has during the last few years seen that there is a need for more meeting places for people with transidentity or for those who are thinking about their gender identity. We have noticed a large increase in participants to our support groups in Transit.

Therefore, RFSL Stockholm wants to create a member group for ” Trans and for those who are thinking about your gender identity .” The purpose of the group is to create a safe and secure place, with an open atmosphere where one can come and just be or to talk and discuss with others in similar situations.
RFSL Stockholm believes it is important to have continuity and think once a month is a good start for these meetings. But nothing is set in stone.

We are now looking for people who are trans and are willing to be part of this safe, secure venue and can hold the strings about once a month. The assignment is voluntary.

We begin with a kick-off meeting on 16/4 at 17.00 where we meet and discuss arrangements for the meetings and how the wires should be held. Email your interest to kim@rfslstockholm.se (it is not binding) before 10 /4.