RFSL Stockholm har lång erfarenhet av att arbeta för unga hbtq-personers (homosexuellas, bisexuellas, transpersoners och queerpersoners) hälsa och rättigheter. Fritidsverksamheten Egalia firar i år sitt femte år som trygg mötesplats åt många av Stockholms unga hbtq-personer. I och med lanseringen av HBTQkojan.se finns nu möjligheten för unga hbtq-personer att hitta ett vuxet stöd även på internet.

– Många unga hbtq-personer har dåliga erfarenheter av vuxet stöd i sin omgivning, säger Richard Svahn, ordförande i RFSL Stockholm. De upplever att deras identiteter problematiseras, osynliggörs eller att ansvaret helt läggs på de unga att utbilda vuxna i kunskaper om sexuell läggning och könsidentitet för att kunna få stöd.

Mentorskapsprogrammet HBTQkojan.se riktar sig till hbtq-personer i åldrarna 13-25 år boende i Stockholmsområdet. Tanken är att personer som av någon anledning inte kan ta del av RFSL Stockholms befintliga verksamheter snabbt ska kunna skapa sig ett konto och inom några dagar ha en vuxen hbtq-mentor att chatta med under en längre sammanhållen tid. Vad man väljer att chatta om är helt upp till deltagaren. Det behöver inte handla om ens sexuella läggning eller könsidentitet. Det kan bland annat handla om skolan, kompisar, föräldrar eller framtiden. Men det som kännetecknar HBTQkojan.se är att man som deltagare aldrig kommer att antas vara något annat än hbtq, eller ifrågasättas i sin hbtq-identitet.

– Med mentor menar vi en trygg vuxen person som har erfarenheter och upplevelser som den kan dela med sig av till en yngre person i syfte att få den att känna sig bekräftad och stärkt, säger Jojo Stenberg, projektledare RFSL Stockholm.

Internet är en plats där man som hbtq-person ges större utrymme att själv testa och skapa sin/a identitet/er. Beroende på vilket forum man besöker kan man själv välja sitt namn, sitt kön och pronomen. Många har också flera konton på samma forum och kan på så sätt själv bestämma vilka som ska tillgång till en viss information om en själv.

– Genom internet får många hbtq-personer sin första kontakt med en annan hbtq-person och kan dela erfarenheter med den, säger Jojo Stenberg. Det är också här som det enkelt går att hitta information om hbtq. Trots internets alla möjligheter upplever flera av de unga hbtq-personer vi möter att diskriminering av hbtq-personer är lika stor på internet som utanför. Därför är det viktigt att det även på internet finns trygga platser man som ung hbtq-person kan söka sig till. Vi tänker att HBTQkojan.se kommer att vara en sådan plats.

HBTQkojan.se ”öppnar” den 13 september och har redan tagit emot intersseanmälningar av personer som är i behov av en mentor.

HBTQkojan.se drivs av RFSL Stockholm och är en del av arvsfondsprojektet Trampolin.
För frågor om projektet kontakta Jojo Stenberg, jojo(a)stockholm.rfsl.se, 08-501 629 53.