Idag, den 17 maj, är den internationella dagen mot homo- och transfobi (IDAHOT). Den 17 maj 1990 beslutade WHO (Världshälsoorganisationen) att inte längre klassa homosexualitet som en sjukdom. Sedan 2004 uppmärksammas detta runt om i världen i samband med IDAHOT-dagen.

Trots att stora framsteg gjorts och utvecklingen går snabbt på vissa håll så utgör homo- och transfobi fortfarande ett stort problem runt om i Stockholms län. Resultat från UngKab15, visade att 16 % av unga anser att de är av annan sexuell läggning än heterosexuell och att 1 av 100 anser sig vara transperson. UngKab15 visade också att varannan person som inte ville kategorisera sig utifrån det binära könssystemet hade utsatts för diskriminering eller känt sig trakasserad på grund av sin könsidentitet/könsuttryck. Det finns många exempel på hur personer som är öppna med sin sexuella läggning eller sin könsidentitet/könsuttryck utsätts för kränkningar och diskriminering av olika slag.

UNgKab15Bild: Statistik från UngKab15.


Att uppmärksamma IDAHOT-dagen den 17 maj blir ett litet steg på vägen mot lika rättigheter och möjligheter för alla – oavsett sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck. RFSL Stockholm bedriver politik och informationsverksamhet, ordnar olika sorters utbildningar och ger målgrupperna olika typer av stöd. Vi bjuder också in till inspirerande medlemskvällar, organiserar ungdomsverksamheten Egalia och verksamheten för Newcomers, fixar sommarfest (31 maj) och ordnar en årlig transtemadag. Vi ser även till att det blir spännande aktiviteter under Stockholm Pride. Och mycket, mycket mer.

Välkomna att kontakta oss på info@stockholm.rfsl.se om du har frågor eller vill engagera dig!