Efter ett lyckat pilotprojekt 2012 delar RFSL Stockholm nu för andra gången ut 2013 års Guldstjärna till de bästa hiv/sti-mottagningarna i Stockholm. Kampanjen är en del av RFSL Stockholms hivpreventiva och sexualupplysande arbete.

Det är vanligt att personer som har haft kontakt med vården delar med sig av negativa upplevelser snarare än positiva. Därför är det inte konstigt att vi på RFSL Stockholm i regel får höra om dåliga upplevelser från testningsmottagningar. Samtidigt vet vi att många av mottagningarna gör ett fantastiskt jobb som gör att personer oavsett sexualitet och sexuell identitet kan känna sig välkomna och få bra vård. Med utgångspunkt i detta har nästan 30 homo- och bisexuella killar ställt upp, för att helt enkelt ta reda på vilka mottagningar som ger den bästa vården och bemötandet, berättar Kristin Arthur, ordförande för RFSL Stockholm.

På en bra mottagning ska man få trygg och professionell vård. Ett tryggt och bra bemötande kommer att göra att fler går och testar sig för hiv och könssjukdomar. Att ge ett eventuellt hivpositivt besked per telefon är något som många mottagningar har som standard. Det tycker RFSL Stockholm är olämpligt, men det är samtidigt viktigt att arbeta med att sänka trösklarna varpå ett återbesök inte ska vara en fråga om tvång, menar Kristin Arthur.  RFSL Stockholm vill hjälpa män som har sex med män att hitta till de absolut bästa mottagningarna, varför Sexperternas Guldstjärna är ett viktigt redskap för att uppfylla det målet.

Samtliga mottagningar som var med i pilotstudien fick feedback på sin prestation. Inför den nya omgången blev de utvalda mottagningar i förväg informerade om att de skulle testas, men inte när eller av vem. Bedömningen gjordes utifrån trygghet, professionalitet, bemötande samt om testaren erbjöds en fullständig undersökning gällande de vanligaste könssjukdomarna. Vår studie visade att samtliga mottagningar höll en hög nivå på professionalitet och bemötande, däremot var inte alla mottagningar lika duktiga på att erbjuda den fullständiga checken.

Sexperternas Guldstjärna 2013 gick till Järva Mansmottagning, Kill- och Tjejmottagningen på Maria Ungdom, Sesam SöS, Stockholms skolors ungdomsmottagning, Gullmarsplans ungdomsmottagning och Venhälsan. De mottagningar som inte fick en guldstjärna kommer åter att få tips för att öka deras chanser till nästa år. Vår ambition är att Sexperternas Guldstjärna ska peppa Stockholms mottagningar att bli bättre och bättre på att ta emot män som har sex med andra män, samt att de mottagningar som gör ett fantastiskt jobb ska få det bekräftat. I år har vi delat ut en Guldstjärna mer än 2012 och vi hoppas på så sätt att kunna dela ut ännu fler guldstjärnor nästa år, säger Kristin Arthur.

Pressrelease: Sexperternas Guldstjärna 2013