Stolta barn till HBTQ-föräldrar

Stolta barn är en medlemsgrupp i RFSL Stockholm för “barn” till HBTQ-föräldrar!

Läs mer om gruppen och se aktuell information om träffar och annat på vår Facebook-sida. Du kan också kontakta oss på stoltabarn@stockholm.rfsl.se.