Stolta Föräldrar

Nätverket Stolta Föräldrar till hbtqi+ barn
I vårt samhälle är heterosexualitet och en biologistisk uppfattning om kön norm. Ens barns besked om sin sexualitet eller könsidentitet/könsuttryck kan komma som en chock. Att det inte blir som man har tänkt sig kan väcka både sorg och ilska. Rädsla och oro kan finnas för att barnet ska bli trakasserat, känna utanförskap och få ett olyckligt liv.

En osäkerhet kan finnas för hur omgivningen ska reagera. De egna reaktionerna kan också vara förvirrande och väcka många motstridiga känslor. En del kanske känner skam över fördomar som man inte trodde sig ha.

Det var bland annat på grund av dessa frågeställningar som vi kom till vår första föräldragrupp inom RFSL Stockholm.  Idag är vi nätverket Stolta Föräldrar till hbtqi+ barn, Stockholm. Vår verksamhet finns inom RFSL Stockholm. Allt vårt arbete sker ideellt, på vår fritid.

I nätverket arbetar vi bland annat med temamöten, cirklar och Stockholm Pride.

När vi föräldrar…

  •  öppet stödjer våra barn i deras sexualitet, könsidentitet och könsuttryck kan vi åstadkomma förståelse och acceptans i vår omgivning
  • har kontakt med varandra kan vi vara stöd för varandra.
  • blir en stor och stark grupp kan vi tillsammans förändra och påverka negativa attityder och fördomar i samhället

Kontakta gärna oss på stoltaforaldrar[a]stockholm.rfsl.se om du vill ha mer information.

Vi finns även på Facebook, gilla oss gärna där så får ni ta del av information och gemenskap.

Förälder, du behövs!

KOM UT,

KOM MED!