Nätverket Stolta Föräldrar till hbtqi+ barn

Vi är ett ideellt nätverk bestående av föräldrar till hbtqi+ barn som är medlemsgrupp inom RFSL Stockholm. Nätverket Stolta Föräldrar har funnits sedan 1998. Vi riktar vår verksamhet till föräldrar som behöver stöd, vill öka sina kunskaper och förstå sina barn bättre och/eller utbyta erfarenheter med andra föräldrar till hbtqi+ barn.

Vi arbetar bl a. med samtal, erbjuder cafékvällar som mötesplats, anordnar föreläsningar, studiecirklar etc. En gång om året ordnar vi en Temahelg som möjliggör deltagande från andra delar av Sverige än bara Stockholm. På Temahelgen blandar vi föreläsningar med samtalsgrupper och erfarenhetsutbyte. Vi deltar i Pride och Pride House, samt samlar ca 1000 deltagare till Prideparaden årligen. Vi är också med i Prideparken och möter där föräldrar, så väl som barn och anhöriga. Vi deltar även på Järvaveckan i Stockholm.

Våra värderingar som Stolta föräldrar till hbtqi+ barn innebär att vi:

  • Arbetar på ideell basis med att stödja familjer med hbtqi+ barn, både föräldrar och hbtqi+ barn, som upplever att de vill ha stöd i olika frågeställningar som rör barnets hbtqi+ identitet
  • Arbetar med att öka kunskap, förståelse och acceptans i vår omgivning för hbtqi+ barn och deras familjer
  • Arbetar för att tillsammans förändra och påverka negativa attityder och fördomar i samhället

Kontakta gärna oss på stoltaforaldrar[a]stockholm.rfsl.se om du vill ha mer information.

Vi finns även på Facebook, och Instagram. Gilla/Följ oss gärna där, så får ni ta del av information och gemenskap.

Förälder, du behövs!

KOM UT, KOM MED!