Nu har Socialstyrelsen kommit med en rapport där man kollat på vad som är registrerat av diagnoser och dödsorsaker hos personer som lever i samkönade äktenskap jämfört med personer i olikkönade äktenskap. Rapporten visar på en stor psykisk ohälsa, hög grad av riskbruk, och kanske det allra mest obehagliga, det är väldigt, väldigt många som tagit livet av sig. Nu kan man alltså inte ursäkta sig med att undersökningen baserar sig på självuppskattningar (vilket tidigare levnadsundersökningar har gjort) och därigenom kritisera metoden (trots att de kommit fram till ungefär samma resultat). Socialstyrelsens rapport är hårda fakta om sjukdom och dödsorsaker.

– Det är tragiskt att vi i Sverige kan se dessa tydliga tecken på utsatthet och samhällets oförmåga att skydda hela befolkningen på lika villkor. Socialstyrelsens djupdykning i tillgängliga register är ett tragiskt vittnesmål om djup ohälsa som drabbar människor som lever med någon av samma kön i högre grad än andra, och i många fall leder till en för tidig död. Olika regeringar och myndigheter har ignorerat ohälsan inom gruppen i årtionden, och det är dags att myndigheter och beslutsfattare axlar ansvaret för att åstadkomma förändring. Riktade insatser behövs, avslutar Christian Antoni Möllerop.

För mer info se här;

http://www.rfsl.se/aktuellt/4674-2/