Tematiska och verksamhetsnära utbildningar


Är ni intresserade av en utbildning om hbtqi kopplat till ert specifika verksamhetsområde? Vill ni förstå mer om hur heteronormen påverkar just er målgrupp? Nedan hittar ni våra verksamhetsnära utbildningar som är mellan tre och sex timmar långa, och som utgår ifrån Utbildarna RFSL Stockholms expertisområden.


Hbtqi, lika rättigheter och fackets ansvar

Vilket är egentligen fackets ansvar i arbetet med aktiva åtgärder? Vad kan du som fackligt engagerad eller förtroendevald göra för att stötta hbtqi-personer på din arbetsplats? Under denna utbildning tittar vi tillsammans på hur normer och föreställningar kan synas i våra verksamheter och hur dessa hänger ihop med diskriminering, trakasserier och psykosocial arbetsmiljö. Vi avslutar med att kika på hur ni som fackligt engagerade kan bidra till arbetet med aktiva åtgärder på er arbetsplats.

Tid: 3-6 timmar 

Pris: 30.000 – 50.000 kr exkl. moms


Hbtqi och ungas fritid

Håller ni på att starta upp en separatistisk verksamhet för unga hbtqi-personer eller vill ni göra er verksamhet mer inkluderande för alla unga oavsett sexualitet, könsidentitet och uttryck? På RFSL Stockholm har vi lång erfarenhet av att arbeta med unga hbtqi-personer. Denna utbildning ger er perspektiv och verktyg för att fundera kring heteronormen, intersektionalitet och ungas fritid. Varje verksamhet får efter utbildningen ett exemplar av Egaliamodellen. 

Tid: 3-6 timmar 

Pris: 30.000 – 50.000 kr exkl. moms


Hbtqi och funktionsnormer

Den här utbildningen riktar sig till personal på gruppbostäder, servicebostäder, daglig verksamhet eller liknande. Här fokuserar vi på hur heteronormen och funktionsnormen samspelar och hur ni kan arbeta med hbtqi-frågor i er verksamhet. RFSL Stockholm har under flera år arbetat med projekt och verksamheter för och av personer med normbrytande funktionssätt. Varje verksamhet får efter utbildningen ett exemplar av Hbtq-handbokenJobba vidaresamt Min verklighet. 

Tid: 3-6 timmar 

Pris: 30.000 – 50.000 kr exkl. moms


Hbtqi, migration och asyl

Möter ni nyanlända, asylsökande eller personer som nyligen fått uppehållstillstånd i Sverige, i ert arbete? Den här utbildningen fokuserar på asylsökande hbtqi-personers livsvillkor och erfarenheter samt ger tips på hur ni kan göra er verksamhet mer inkluderande. Utbildningen grundar sig bland annat i erfarenheter ifrån RFSL Stockholms medlemsgrupp Newcomers.

Tid: 3-6 timmar 

Pris: 30.000 – 50.000 kr exkl. moms


Hbtqi, åldrande och äldreomsorg

Hur påverkar normer kring sexualitet och kön de äldre som ni möter i er verksamhet? Är ni intresserade av att förstå mer om hur det är att åldras och möta äldreomsorgen som hbtqi-person? Den här utbildningen ger kunskap kring hbtqi och åldrande, svensk hbtq-historia och tips på inkluderande bemötande inom äldreomsorgen. 

Tid: 3-6 timmar 

Pris: 30.000 – 50.000 kr exkl. moms


Hbtqi i skola och förskola

Vill ni ha konkreta verktyg för att arbeta kring normer, intersektionalitet och likabehandling med era elever? Behöver ni tips på hur ni kan prata med barn och unga om hbtqi-frågor? Den här utbildningen ger er handfasta verktyg för just detta! Vi testar övningar i grupp och diskuterar hur de kan anpassas och användas i er verksamhet med barn/elever. Vi pratar om hur frågor kring normer, kön och sexualitet kan integreras i skolan eller förskolans övriga verksamhet. Varje verksamhet får efter utbildningen en gedigen tipslista på gratis metodmaterial för förskola och skola.

Tid: 3-6 timmar 

Pris: 30.000 – 50.000 kr exkl. moms


Hbtqi och familjebildning

Är ni intresserade av att veta mer om regnbågsfamiljer och de utmaningar de kan möta i sin vardag? Den här utbildningen riktar sig till alla som möter familjer i sin yrkesroll inom exempelvis förskola, socialtjänst och psykiatri. Utbildningen grundar sig i RFSL Stockholms mångåriga arbete med regnbågsfamiljer och ger tips på hur ni kan göra er verksamhet mer inkluderande för alla typer av familjer.

Tid: 3-6 timmar 

Pris: 30.000 – 50.000 kr exkl. moms


Hbtqi på biblioteket

Funderar ni på hur ni kan arbeta med hbtqi-frågor på ert bibliotek? Eller vill ni öka er hbtqi-kunskap för att utveckla ert bemötande av besökarna? Vi utgår ifrån bibliotekets demokratiuppdrag och djupdyker i frågor som rör sexuell läggning, könsidentitet och könsuttryck. Vad betyder det exempelvis och vi flaggar med regnbågsflaggan på biblioteket och hur gör vi när vi möte motstånd ifrån besökare? Under denna utbildning försöker vi tillsammans söka svar på några av dessa frågor.

Tid: 3-6 timmar 

Pris: 30.000 – 50.000 kr exkl. moms


Klicka här för att boka er utbildning!