Testpoint har sedan maj 2021 åter möjlighet att även för syfils. Då världssitutionen under 2020 innebar att vi vår leverantör inte längre erbjöd de testen. Den nya leverantören INSTI har ett kombotest som testar för antikroppar mot hiv och syfilis samtidigt, i samma testenhet.

Hur tidigt kan man testa?

Det tar olika lång tid för olika individer att utveckla antikroppar mot hiv, men åtta veckor efter risk räknar man med att ett negativt resultat är tillförlitligt. För syfilis gäller tolv veckor efter risk.

En liten del av befolkningen har andra faktorer i blodet som orsakar en reaktion i testet. Därför är vårt test inte tillräcklig grund för diagnos, utan bekräftande labbtest är nödvändigt för att avgöra hivstatus slutgiltigt.

Var och när?

Testpoint flyttade i juni sin testningslokal till vår lokal på Alsnögatan 7 och håller öppet för drop-in besök inom verksamhetens målgrupp tisdagar och torsdagar 18-20.30.

Om Testpoint Stockholm

Testpoint Stockholm är en snabbtestningsverksamhet för hiv och syfilis som drivs av RFSL Stockholm, med medel från Folkhälsomyndigheten. Våra syften är dels att hjälpa människor som inte känner till sin hiv att få reda på detta, dels att avdramatisera hivtestning och uppmuntra regelbunden testning i våra målgrupper. Målgrupperna är transpersoner och cismän som har sex med män, och hbtq-personer som nyligen flyttat till Sverige.

Vår testningspersonal är personer som har goda kunskaper om hiv, sex och sexualitet och som har fått specialutformad utbildning för att kunna genomföra snabbtestning och rådgivande samtal. Vi är inte vårdutbildade, och Testpoint verkar utanför vården. Alla som jobbar inom Testpoint har skrivit på ett tystnadslöfte som innebär att vi inte får föra vidare något som sägs inom Testpoint till någon annan.

Mer information finns på Testpoints hemsida.