(English below)

Transit är RFSL Stockholms projekt som startade 2009 och fortsatte som både stöd- och samtalsgrupp för unga transpersoner i Stockholm. Nu är vår ambition att utveckla Transit (2023/2024) och ta upp fler nya ämnen som är viktiga just för DIG under träffarna.

Har du deltagit i Transit tidigare ELLER är du någon som är ung (upp till 25) och icke-cis? Då skulle vi uppskatta din input mycket. Svara gärna på vår enkät: https://forms.gle/Fp5dchccSCpSzqmSA

Transit is an RFSL Stockholm’s project that started in 2009 and continued as both a support and conversation group for young trans persons in Stockholm. Our ambition now is to develop Transit (2023/2024) and have new topics that you personally find important.

Have you participated in Transit before OR are you someone who is young (up to 25) and trans/non-binary?

Then it is your input something that we would appreciate.

See the questionnaire here: https://forms.gle/Fp5dchccSCpSzqmSA

(Bild/Picture: Transits metodbok (2019) / Transits method book (2019)