(English below)

Transit Samtalsgrupp:

– Identifierar du dig som transperson, icke-binär, eller har du funderingar kring din könsidentitet?

– Är din ålder mellan 15 och 25?

– Bor du i Stockholm och vill du träffa andra transungdomar under våren på RFSL Stockholm?

Skicka din intresseanmälan till transit@stockholm.rfsl.se (sista ansökningsdag är den 25 februari).

E-postmeddelandet bör innehålla ditt namn, ålder och 1–3 meningar om varför du vill vara

med i gruppen.

Märk mejlet ”SAMTALSGRUPP”.

_________________________________

Transit Samtalsgrupp:

– Do you identify as trans, non-binary , or you have questions regarding your gender identity?

– Is your age between 15 and 25?

– Do you live in Stockholm and do you want to meet other trans young people during the spring at RFSL Stockholm?

Send your email to transit@stockholm.rfsl.se (last application date is 25 February).

The email should include your name, age and 1-3 sentences about why you want to be part of this group. Please write in the email’s subject ”SAMTALSGRUPP”.