Transpersoner med NPF

Här kan en läsa om våra aktiviteter för transpersoner med neuropsykiatriska funktionsvariationer

I början av 2020 kommer vi att ha en mötesplats för transpersoner med NPF. Gruppen kommer att ses en kväll i veckan under 10 veckor.
Om du vill anmäla dig redan nu så kan du mejla transit@stockholm.rfsl.se. Märk mejlet “Transit NPF”.