Utbildning

Är din arbetsplats eller organisation intresserade av hur ni kan bli mer inkluderande? Vill ni öka er medvetenhet och kunskap om hur samhällets normer gällande kön och sexualitet påverkar hbtq-personers livsvillkor? RFSL Stockholm hjälper gärna till! Vi vill utbilda er som delar vår tro på att kunskap och reflektion gör världen bättre. Den kunskap vi förmedlar bygger på våra medlemmars erfarenheter såväl som på aktuell forskning.

RFSL Stockholm har över 40 års erfarenhet av att utbilda i hbtq-frågor. Numera erbjuder vi även normkritisk utbildning. Omfattningen kan vara alltifrån en kortare informationsinsats till mer komplexa och processinriktade utbildningsinsatser.

Under rubriken utbildningspaket (länk) hittar du mer utförlig information om våra utbildningars syfte, innehåll och upplägg.

Under rubriken normkritisk pedagogik (länk) hittar du en presentation av normkritisk pedagogik, som är den typ av pedagogik som vår utbildningsverksamhet grundar sig i.

Under rubriken priser (länk) hittar du vår fullständiga prislista. För enstaka utbildningar har vi fasta priser, större utbildningsinsatser avpassar vi till er budget.

Vill du boka en utbildning?
Fyll i vårt bokningsformulär (länk) eller e-posta till oss på utbildning@stockholm.rfsl.se, du kan även ringa oss på telefonnummer 070 888 27 00. Vi ser fram emot att ha en dialog med er! Varmt välkommen att höra av er till oss!