Anton Johansson väljer att på egen begäran avgå från posten som ordförande för RFSL Stockholm. Efter att en tid ha mottagit anonyma meddelanden av hotfull karaktär på sociala medier upptäckte han och sambon att deras lägenhet utsatts för skadegörelse. Händelsen är polisanmäld och polisutredning pågår.

”Det är ett beslut som tagit tid att landa i och det är en stor sorg för mig att avgå. Att det som skett drabbat min familj i kombination med oron för fler aktioner har påverkat mitt val. Jag brinner för hbtq-frågor och vi har många fantastiska saker på gång i RFSL Stockholm som jag gärna hade fortsatt att arbeta med. Jag är tacksam för det stöd jag fått både från min egen styrelse och förbundsstyrelsen. Mitt engagemang i hbtq-frågor kommer att fortsätta, men engagemanget kommer se annorlunda ut den närmsta tiden.” säger Anton Johansson

Ordförandeskapet kommer under en övergångsperiod att tas över av förste vice ordförande Peter Sidlund Ponkala, som beklagar avgången:
”Det är mycket tråkigt att Anton väljer att lämna föreningen efter så kort tid. Styrelsen stöttar Anton i hans beslut. Att använda trakasserier och hot för att försöka tysta meningsmotståndare är aldrig acceptabelt. Det demokratiska samtalet kräver en respektfull ton såväl internt som externt.” säger Peter Sidlund Ponkala

Ett extrainsatt årsmöte kommer att hållas, där en ny ordförande kan väljas. RFSL Stockholms styrelse kommer att samråda med föreningens valberedning och återkomma med datum för extra årsmöte. Styrelsen kommer att återkomma med inbjudan till extra årsmötet.

Anton Johansson ber alla respektera att han och hans familj behöver tid för sig själva och kommer inte att svara på några frågor kring hans avgång för tillfället.